Skip to content

The reigning queen of the bubble tea world is none other than the Lychee Lotus Alisan Milk

Hoa hậu trong làng trà sữa gọi tên Trà Sữa Alisan Nhãn Sen

Nội dung bài viết

The reigning queen of the bubble tea world is none other than the Lychee Lotus Alisan Milk Tea. The creamy and chewy lotus seeds create a rich layer in this fragrant milk tea, intertwined with the tender pieces of lychee in the refreshing jelly topping. What are you waiting for? Place your order now!

#GongCha #GongChaVietNam #LycheeLotusAlisanTea

Đừng bỏ lỡ thông tin

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản,
nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

Dự án quan tâm

Tin tức khác